STARTSIDE

PSYKOSOSIAL
RÅDGIVNING


COACHING

SUPERVISJON

KREATIVITETSUTVIKLING

KONTAKT

Supervisjon

- Er en kontraktsbestemt læreprosess mellom supervisor og supervisand(er).
I prosessen skal supervisor være igangsettende, støttende, innsikts givende og kontrollerende.
Supervisanden(e) skal gis mulighet for å integrere faglige kunnskaper og arbeide med egne holdninger.

- Målet er at supervisanden(e) skal bli bedre til å utøve sitt fag.

- Supervisandens problemstillinger, som hun/han opplever dem, er utgangspunktet for
supervisjonen. Det vil blant annet si at det alltid blir supervisandens personlige stil,
kunnskaper og erfaringer, som blir de sentrale elementer.

- Supervisjonens mål er å kvalifisere arbeidet med andre mennesker, slik at supervisanden,
gjennom sin egen personlighetsbearbeidelses prosess, i større utstrekning settes i stand til å
integrere sitt fags teorier og utvikle sin egen faglige identitet.

- Supervisjon

gir hjelp til faglig og personlig utvikling
gir overblikk over egne ressurser og svakheter
gir støtte til å velge handlingsmuligheter i forhold til målene
gir mulighet til å utvikle og endre personlige mål med arbeidet
gir hjelp til å bli oppmerksom på ens "blinde flekker" og den betydning disse
har for arbeidet
gir mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter i praksis, og gir mot til å
gjøre det
gir mulighet for å bruke supervisjonsmetoden som et sikkerhetsnett for
utprøving av nye arbeidsmåter i forhold til seg selv
får teori og metode knyttet sammen med egen personlighet
gir deg muligheten til å bruke personligheten mer profesjonelt i arbeidet
hjelper til med å klargjøre hva som skjer med egen person når man avvises
av brukeren, blir redd, usikker, sint osv.
gir mulighet for å bruke hverandre mer naturlig på arbeidsplassen framfor å
inngå i et spill / subkultur.