STARTSIDE

PSYKOSOSIAL
RÅDGIVNING


COACHING

SUPERVISJON

KREATIVITETSUTVIKLING

KONTAKT

Kreativitetsutvikling

Her dreier seg om den enkeltes holdninger og bevissthet for å oppnå positiv utvikling i egen
arbeidsutøvelse. Det er først når en har oppnådd bevissthet gjennom refleksjon og avveining, at en kan utvikle seg faglig, og kan få tatt i bruk sitt potensial.

All utvikling er avhengig av avpassede utfordringer. Dersom utfordringene blir for små, stagnerer en. Blir de for store, risikerer en å gå på et nederlag. Derfor gjelder det først og fremst å finne sin egen bevegelse, sin egen hastighet, finne seg selv i et samarbeid med tiden.

Dersom en går inn i slike prosesser, må en være villig til å risikere forandringer. Men hastige
endringer uten den nødvendige tid til selvrefleksjon, kan aldri bli varige. Jo travlere vi er,
jo mindre beveger det seg inne i oss, jo mer stagnert og repeterende blir vi.

Den langsomme tiden betyr ikke bare hvile og harmoni, den betyr også sammenheng og mønstre, den betyr nødvendig avstand og forstand. Derfor gjelder det i forhold til tid som i forhold til andre viktige livsspørsmål først og fremst å finne seg selv. Heri ligger selve kreativiteten.